D’fhéadfadh sé bheith spreagúil agus gnóthach agus gnólacht nó fiontar nua á thosú agat. Ach bheith eolach ar an gcabhair atá ar fáil agus ar na daoine a d’fhéadfadh cabhrú leat, d’fhéadfadh sé difríocht mhór a dhéanamh. Tá ocht nOifig Fiontar Áitiúil ar Chonair Eacnamaíochta an Atlantaigh atá in ann cabhrú leat.

Tá líonra seanbhunaithe ann ina bhfuil Gníomhaireachtaí Tacaíochta Fiontair agus is ionaid ilfhreastail iad a d’fhéadfadh cabhrú le do chuid uaillmhianta. Tá nasc aige leis na mílte gnólacht, eagraíocht agus duine atá in ann cabhrú leat tús a chur le do ghnólacht.

Is féidir linn:

  • Comhairle a chur ort maidir le tacaíochta maoinithe
  • Riachtanais do ghnólachta a mheas
  • Cabhrú leat do chéad chéimeanna eile a phleanáil
  • Tú a nascadh leis na líonraí agus na teagmhálaithe cearta
  • Imeachtaí, cláir agus deiseanna eile a aimsiú atá oiriúnach duit agus do do tháirge nó do sheirbhís
  • Riachtanais do ghnólachta a mhapáil agus tacú leo i rith a shaolré

AN BHFUIL TACAÍOCHT UAIT AGUS GNÓLACHT NUA Á THOSÚ AGAT?

Téigh chuig:

www.localenterprise.ie/Find-Your-Local-Enterprise-Office

Nó déan teagmháil le hOifig an Iarthair de chuid Fhiontraíocht Éireann ag:

Enterprise Ireland,
4500 Atlantic Avenue
Westpark, Shannon, Co Clare
V14 Y177

+353 61 777 000