I dtimpeallacht ghnó an lae inniu, bíonn tú in iomaíocht le cuideachtaí domhanda.

Tá sé riachtanach go dtuigeann tú staid iomaíochais do chuideachta i gcomparáid le hiomaitheoirí idirnáisiúnta agus go gcuireann tú bearta i bhfeidhm chun do staid sa mhargadh a choinneáil agus a fheabhsú.

D’fhéadfadh Fiontraíocht Éireann cabhrú leat fadhbanna iomaíochais a aithint agus a mheas, d’fhéadfaimis tú a chur ar an eolas faoi na cleachtais is fearr i do thionscal, agus tacú leat ach rochtain a thabhairt duit ar ár réimse uirlisí forbartha iomaíochais.

IS FÉIDIR LINN:

Tá fáil ag ár gcliaint ar ár dtacaíochtaí ar fad agus cuireadh le chéile iad chun taithí, eolas agus cumas do dhaoine a fhorbairt le feidhmíocht do chuideachta a fheabhsú agus le hiomaíochas láidir i margaí domhanda a chinntiú.

Déan teagmháil linn le fáil amach faoi conas is féidir leat leas a bhaint as na nithe seo a leanas:

  • Scrúdú Sláinte Iomaíochais na Cuideachta
  • ár dTairiscint do Ghnólachtaí Barainneacha
  • ár dTairiscint Ghlas

Cuir Tús le d’Aistear Anseo

Téigh chuig:

www.enterprise-ireland.com/productivity

Nó déan teagmháil le hOifig an Iarthair de chuid Fhiontraíocht Éireann ag:

Enterprise Ireland,
4500 Atlantic Avenue
Westpark, Shannon, Co Clare
V14 Y177

+353 61 777 000