Cuireann Conair Eacnamaíochta an Atlantaigh go leor áiteanna agus deiseanna ar fáil chun gnólacht a bhunú, a chruthú agus a fhorbairt nó chun infheistíochtaí a fhorbairt ar fud réimse príomhearnálacha.

Tá níos mó ná 150 cuideachta ilnáisiúnta sa tír seo, rud a léiríonn clú na hÉireann mar áit a meallann Infheistíocht Dhíreach Eachtrach (FDI) agus mar thairseach na hEorpa. Tá an AEC uathúil mar go bhfuil páirtithe leasmhara poiblí agus príobháideacha i gceist léi, páirtithe a chomhoibríonn le chéile le cinntiú go gcuireann ‘ár nÁit’ an rogha is fearr ar fáil le d’infheistíocht a chothú, a fhorbairt agus a ghnóthú.

Is féidir linn cabhrú leat:

  • Teacht ar na naisc, na cláir agus na himeachtaí cuí chun do ghnólacht a thosú nó a fhorbairt
  • Dlús a chur le nuálaíochtaí nó bheith réidh le heaspórtáil
  • Teacht ar chomhairle agus ar thacaíocht saor in aice, ar mheantóireacht agus ar dheiseanna líonraithe
  • • Fáil amach an bhfuil tú incháilithe do mhaoiniú nó do dheontais nó nach bhfuil

AN dTEASTAÍONN TACAÍOCHT GNÓ UAIT?
DÉAN TEAGMHÁIL LINN

Is cuma má tá tú ag iarraidh gnólacht a thosú nó a fhorbairt, daoine a fhostú, bheith nuálach nó táirgí a easpórtáil, d’fhéadfadh ár nDeasc Chabhrach um Thacaíocht Gnó cabhrú leat.

Is féidir linn tú a threorú i dtreo na ndaoine, na n-acmhainní agus na gclár cuí le tacú le do ghnólacht sa chéad chéim eile dá aistear.

NÓ GLAOIGH UIRTHI: +353 (0) 94 98 62970