Rangaigh irisleabhar Forbes, atá lonnaithe sna Stáit Aontaithe, Éire ar cheann de na tíortha is fearr ar domhan do ghnó. Tá gnóthaí ag níos mó ná 1,150 cuideachta idirnáisiúnta anseo, in earnálacha na teicneolaíochta, na cógaisíochta, na n-eolaíochtaí bitheacha, na déantúsaíochta agus i seirbhísí airgeadais.

Tá ceithre thairiscint dhomhanda ag AEC ina bhféadfadh do chomhlacht infheistiú. Tallann, teicneolaíocht, cáin agus nuálaíocht a thabhairt le chéile san Iarthuaisceart, san Iarthar, sa Mheán-Iarthar nó san Iardheisceart. Forbraímis le chéile.

The Atlantic region nurtures high-growth companies, helping them consolidate and cement their success in an unrivalled setting.

Location and local talent plays a big role in achieving that success, with a sense of place helping employers and employees alike to thrive.

Connected, global but inspired by ‘Place’. Find your own inspiration to invest by viewing our short video.

An tIarthuaisceart

Is réigiún ilghnéitheach a chuimsíonn sé chontae é Réigiún an Iarthuaiscirt agus na Teorann ina bhfuil réimse éagsúil cuideachtaí FDI. Is príomhearnálacha ina n-oibríonn ceanncheathrú na hinfheistíochta dírí eachtraí (FDI) iad déantúsaíocht ardluacha, in eolaíochta beatha agus in innealtóireacht, agus seirbhísí idirnáisiúnta, seirbhísí airgeadais agus teicneolaíochtaí amach anseo ar nós AI.

Infheistigh i Leitir Ceanainn

Infheistigh i Sligeach

Gaillimh agus an tIarthar

Tá tacaíocht leanúnach á tabhairt ag brandaí domhanda in Eolaíochtaí Beatha, i bhForbairt Bogearraí, i dTeileachumarsáid agus i dtionscail Chluichíochta do Ghaillimh agus do réigiún an Iarthair. Tagann na cuideachtaí dlútheolais seo chuig an gceantar mar gheall ar an lucht oilte, ilteangach saothair agus an saineolas áitiúil i nGnó, in Eolaíocht, in Innealtóireacht agus i mBainistíocht atá ann.

Infheistigh i Leitir Ceanainn

Infheistigh i Sligeach

An Meán-Iarthar

Fostaíonn cuideachtaí ilnáisiúnta breis is 14,000 duine i Meán-Iarthar na hÉireann. Tá 115 cliantchuideachta ÚFT sa réigiún seo agus cuirtear béim ar leith ar earnálacha na Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide, na nEolaíochtaí Beatha, na hInnealtóireachta agus Ábhair, na Seirbhísí Tomhaltóirí agus Gnó. Tá ceanncheathrú FDI an réigiúin lonnaithe sa Pháirc Náisiúnta Theicneolaíochta atá in aice le hOllscoil Luimnigh, i bPáirc Ghnó an Ráithín agus i suíomhanna in aice le hAerfort na Sionainne i gContae an Chláir.

 

Infheistigh i Luimneach

An tIardheisceart

Tá Iardheisceart na hÉireann, ina bhfuil Ciarraí, ina mhol rathúil i dtaca le Teicneolaíocht, Eolaíochtaí Beatha agus Seirbhísí Gnó anois mar gheall ar na cuideachtaí domhanda atá ann, ar nós Apple, Pfizer agus Amazon. Tá 158 cuideachta ilnáisiúnta sa réigiún seo, a fhostaíonn 30,419 duine.

 

Infheistigh i Luimneach

DLÚS A CHUR LE FÁS FEADH AN AEC

Cabhraíonn breisíocht agus tacaíochtaí suntasacha le bláth a bheith faoin réigiún agus is ó Údarás na Gaeltachta a fhaightear iad. Spreagann Údarás na Gaeltachta infheistíocht sa Ghaeltacht ach réimse dreasachtaí airgeadais agus neamhairgeadais a chur ar fáil d’fhiontair nua agus reatha sa Ghaeltacht.

Fostaítear breis is 7,000 duine go lánaimseartha i gcliantchuideachtaí Údarás na Gaeltachta faoi láthair. Tá tionchar tábhachtach eacnamaíochta ag na cuideachtaí seo agus is mór an obair a dhéanann siad d’eacnamaíocht na hÉireann. Déan iniúchadh ar sheirbhísí an Údaráis chun tuilleadh eolais a fháil amach.