Conas a d’athraigh beirt fhear as Sligeach bord cistine ina chuideachta ilnáisiúnta bogearraí

Tá brandaí atá ar thús cadhnaíochta sa domhan ag obair le SL Controls, a bhfuil trí cheanncheathrú acu ar Chonair Eacnamaíochta an Atlantaigh.

16 bliana ó shin, bhí SL Controls ina chuideachta a bhí á reáchtail ag beirt i gcistin i Sligeach ach tá 100 fostaí i gcúig oifig acu anois, lena n-áirítear trí oifig ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin.

Bhunaigh Keith Moran agus Shane Loughlin an chuideachta in 2002 agus úsáideann siad a bpríomhshuíomhanna i Sligeach, i nGaillimh, i Luimneach agus i mBaile Átha Cliath agus in Birmingham chun a margadh a mhéadú in Éirinn, sa Ríocht Aontaithe agus sna Stáit Aontaithe.

Is sainghnólacht bogearraí é SL Controls a chomhtháthaíonn agus a dheimhníonn córais bhogearraí ina dtrealamh déantúsaíochta agus próiseála.

Oibríonn siad le brandaí móra domhanda, brandaí ilnáisiúnta sna hearnálacha seo a leanas den chuid is mó: Cógaisíocht, Feistí Leighis, Cúram Sláinte agus Bia agus Deochanna.

Tá tionchar mór ag obair na cuideachta ar réimsí éagsúla innealtóireachta, go háirithe ar Shrathú Cógaisíochta, a aimsíonn drugaí ar oideas agus atá á leasú ag an gcuideachta le srian a chur le díolachán táirgí góchumtha.

Agus SL Controls ar an bhfód le breis is fiche bliain anois, tá go leor dá gcuspóirí bainte amach acu – suíomhanna éagsúla a bhunú agus go háirithe, poist a chruthú in iarthar na hÉireann.

“Bhunaigh beirt fhear as Sligeach an chuideachta seo a d’fhreastail ar a gcoláiste i Sligeach, agus bhí sé d’aidhm againn ár ngnólacht a bhunú ansin agus an rogha againn é a fhorbairt in áiteanna eile freisin,” a dúirt Keith Moran, an Stiúrthóir Bainistíochta.

“Tá trí oifig againn anois ar chósta an iarthair agus níor cuireadh aon bhac orainn go dtí seo. Ní bhíonn easpa deiseanna againn riamh a bhuíochas ar bhonneagar, ar cuireadh feabhas iontach air le blianta beaga anuas, ar aerfoirt agus ar theicneolaíocht.”

Aithníonn Keith lucht láidir saothair agus cultúr coláiste mar bhuntáistí eile a bhaineann le bheith ag obair ar Chonair an Atlantaigh.

Ina theannta sin, má tharlaíonn teagmhais aimsire, ar nós Stoirm Emma, d’fhéadfadh fostaithe obair ó chian trí ardán Microsoft 365 na cuideachta mar gheall ar fhás an leathanbhanda ardluais.

“Bíonn fás faoi na buntáistí a bhaineann le bheith ag obair san iarthar i gcónaí. Níor cuireadh bac ar bith orainn riamh mar gheall ar theicneolaíocht. Is féidir liom bheith in aerfort na Sionainne laistigh de dhá uair an chloig agus dul chuig na Stáit Aontaithe, nó in aerfort Chnoc Mhuire go tapa le haghaidh cruinnithe sa Ríocht Aontaithe.

Comments are closed.