Borradh faoi mhol ríthábhachtach Atlantach

Tá todhchaí dhearfach amach roimh Aerfort Iarthar Éireann

Bíonn an t-aerfort réigiúnach seo ag fás i gcónaí agus spreagann sé forbairt na heacnamaíochta ar Chonair Eacnamaíochta an Atlantaigh.

Tá nasc idir Aerfort Iarthar Éireann agus níos mó ná 20 áit sa Ríocht Aontaithe agus san Eoraip, agus tá an rogha is mó seirbhísí chuig an Ríocht Aontaithe á cur ar fáil aige ó Iarthar agus ó Iarthuaisceart na hÉireann.

Dúirt Joe Gilmore, an Príomhfheidhmeannach: “Is muid an t-aerfort is faide siar sa tír agus tá rochtain mhaith againn ar chonair an Atlantaigh agus ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin agus tháinig breis is 250,000 duine ó thíortha thar lear tríd an aerfort in 2017 chun cuairt a thabhairt ar an réigiún dá bharr. Gineann sé seo níos mó ná €140 milliún d’eacnamaíocht an réigiúin gach bliain.”

Bhain an t-aerfort 750,000 paisinéir amach den chéad uair in 2017 agus treisíonn sé sin staid an aerfoirt mar an gceathrú aerfort is mó in Éirinn.

Tá tacaíocht á fáil ag an aerfort freisin ó sheacht n-údarás áitiúla san Iarthar agus san Iarthuaisceart. D’infheistigh siad €7.3 milliún le déanaí chun 17.5% de scairsheilbh an aerfoirt a fháil agus ba mhaith leo comhoibriú agus líonra na n-eitiltí a fhorbairt agus líon na bpaisinéirí, iostais oíche agus cuairteoirí chuig an réigiún a mhéadú sna deich mbliana amach romhainn.

“Ba mhaith linn ár mbuíochas a chur in iúl d’aitheantas an Rialtais ar an aerfort mar cheann de na ceithre phríomhaerfort sa tír agus ar staid an aerfoirt mar thionchar ríthábhachtach ar fhorbairt eacnamaíochta agus turasóireachta in Iarthar agus in Iarthuaisceart na hÉireann. Tá áthas orainn go léiríonn an Creat Pleanála Náisiúnta tionscnamh Chonair Eacnamaíochta an Atlantaigh agus go n-aithníonn sé an ról tábhachtach atá ag Aerfort Iarthar Éireann i bhforbairt na turasóireachta agus na fiontraíochta,” a dúirt Joe.

Comments are closed.