Bloc togála ratha

Cuireann spás comhoibríoch oibre aoibhneas na n-oifigí nua-aimseartha agus lúcháir eachtraíocht Shligigh ar fáil.

Caighdeán na beatha; cothromaíocht oibre is saoil; timaistir ghairide.

Seo cuid de na buntáistí a bhaineann le bheith ag obair ar Chonair an Atlantaigh.

Tá an-rath ar an réigiún mar gheall ar an lucht saothair atá ar fáil ar fud chósta an iarthair – níl teorainn lena chumas
Sampla maith den lucht saothair tréitheach seo ná The Building Block i Sligeach a chuireann oifigí úrscothacha a d’fhéadfaí a fháil ar cíos agus spásanna táirgiúla nasctha ar fáil.

Is as tíortha éagsúla do na daoine a oibríonn san fhoirgneamh, lena n-áirítear Éire, an tSualainn, Ceanada, na Stáit Aontaithe agus an Chóiré Theas.

Ní hamháin gur áit mhaith oibre í Sligeach, áit a léiríonn eachtraíocht an Atlantaigh Fhiáin, ach tá sí lán le spraoi freisin.
Dúit Denise Rushe, Bainisteoir ar The Building Block: “Is áit uirbeach í Sligeach ach tá tírdhreach álainn agus deiseanna eachtraíochta inti freisin. Tá sé deacair teacht air sin áit ar bith eile.

“Déanann na daoine a oibríonn in The Building Block a mhór de chathair bheag a bhfuil pobal mór inti agus tá go leor de na daoine seo ag teacht abhaile chuig an áit inar fhás siad aníos, rud atá an-tábhachtach.”

Faightear céimithe ardchaighdeáin ó institiúidí tríú leibhéal, an Institiúid Teicneolaíochta, Sligeach san áireamh, ar Chonair an Atlantaigh freisin.

Molann Denise an obair a dhéanann siad don lucht saothair áitiúil mar go bhfuil go leor acu ina n-intéirnigh nó ina bhfostaithe le The Building Block.

“Tugann siad smaointe nua agus cineálacha nua cur chuige do thionscadail,” a dúirt Denise. “Is iomaí buntáiste a bhaineann leis seo agus tá an t-ádh orainn go bhfuil caidreamh dá leithéid againn leis an Institiúid Teicneolaíochta, Sligeach.”

Cuireann The Building Block dlúthphobal ar fáil do chuideachtaí agus d’oibrithe ciana a bhaineann tairbhe as an leathanbhanda ardluais, as na seomraí cruinnithe ardsonraíochta agus as an taobh istigh atá spéiriúil agus spreagúil.

“Baineann cuideachtaí beaga tairbhe ar leith as,” a dúirt sí. “D’fhéadfaidís acmhainní, agus fadhbanna fiú, a roinnt. Is mór an cúnamh é fadhb a roinnt.”

Comments are closed.