Áilleacht chósta agus caighdeán na beatha atá taobh thiar de Portwest

Tá cuideachta as Maigh Eo a bhfuil duaiseanna buaite aici ina ceannaire domhanda agus í lonnaithe i gcroílár iarthar na hÉireann.

Tá stair agus oidhreacht go smior sa chuideachta Portwest, atá lonnaithe i gCathair na Mart, díreach cosúil le Slí an Atlantaigh Fhiáin.

Agus é ar an bhfód le breis is 110 bliain, tá clú ar an ngnólacht as caighdeán, luach agus seirbhís i réimse ina bhfuil sé ina cheannaire domhanda.

Dearann agus déanann an gnólacht feisteas oibre faiseanta, compordach agus ardchaighdeáin a bhaineann caighdeáin aitheanta idirnáisiúnta amach.

Cé go léiríonn foireann dhícheallach Portwest ina cheanncheathrú ar chonair an Atlantaigh rath an ghnólachta go dtí seo, caithfimid aitheantas a thabhairt do phríomhfheidhmeannach an ghnólachta freisin – Harry Hughes.

Ainmníodh Hughes, a reáchtálann an chuideachta lena dheartháireacha Cathal agus Owen, mar Fhiontraí na Bliana 2016 de chuid EY, duais a bhí tuillte go maith aige agus ioncam €140 milliún faighte ag an ngnólacht an bhliain sin.

Tá gradaim dá leithéid á mbaint ag an ngnólacht mar gheall ar Chonair Eacnamaíochta an Atlantaigh, dar le Hughes.
“Tógadh Cathair na Mart ar thionscal an línéadaigh 250 bliain ó shin agus tá teicstílí ina bpríomhthionscal ó shin i leith,” a dúirt Harry ag comhdháil le déanaí.

“Dúnadh roinnt cuideachtaí mar gheall ar dhomhandú, na monarchana snáithe agus buataisí san áireamh, ach tá cheithre chuideachta fós i mbun gnó – Portwest, Carraig Donn, Northern Feather agus Popular Linens. Fostaíonn na cuideachtaí seo níos mó ná 300 duine go díreach i dteicstílí i gCathair na Mart agus fostaíonn a bhfochuideachtaí, tionscal na n-óstán agus an earnáil mhiondíola ina measc, 200 duine eile.”

Tá caighdeán na beatha agus an chothromaíocht oibre atá ar fáil don lucht oibre i measc na mbuntáistí a bhaineann le suíomh Portwest.

Vótáladh Cathair na Mart mar an áit is féarr le cónaí inti in Éirinn in The Irish Times in 2012. Bhuaigh sí ‘An Baile Mór is Fearr’ i gComórtas na mBailte Slachtmhara anuraidh.

Thug Hughes aitheantas freisin do ghaireacht na cuideachta d’institiúidí trí leibhéal i Maigh Eo, i nGaillimh agus i Sligeach, a chuireann céimithe iontacha ar fáil dá thionscal i gcónaí.

Dúirt Harry: “Ní bhíonn fadhbanna dá leithéid ag an gcuid is mó de bhailte tuaithe na hÉireann. Ba chóir dúinn cuideachtaí as Baile Átha Cliath a spreagadh le hoifig nó le háis thuaithe a bheith acu.

“Baineann gach duine tairbhe as iarthar bríomhar. Ní bhíonn spéis ag turasóirí cuairt a thabhairt ar nó fanacht i mbailte atá ag dul i léig. Ní infheisteoidh aon duine san áit má tá sí ag dul i léig.”

Comments are closed.