• Conair Eacnamaíochta an Atlantaigh

  Ag treorú Eacnamaíocht an Atlantaigh chuig todhchaí nua-aimseartha, bhríomhar agus cheangailte.

  Léigh Tuilleadh
 • Cuir tús le do Ghnólacht

  Tabhair an tús is fearr do do ghnólacht nua in Eacnamaíocht an Atlantaigh. Cén fáth nach mbeifeá i do bhall de na 60,000 fiontar a a dhéanann an chuid seo d’Éirinn chomh bríomhar sin?

  Léigh Tuilleadh
 • Forbair do Ghnólacht

  Is féidir lenár gComhairleoirí Gnó agus Nuálaíochta cabhrú leat teacht ar na rudaí a theastaíonn ó do ghnólacht le forbairt agus ar dheiseanna chun do scileanna gnó a fhorbairt.

  Léigh Tuilleadh
 • Infheistigh

  Rangaigh irisleabhar Forbes Éire ar cheann de na tíortha is fearr do ghnó. Tá gnóthaí ag níos mó ná 1,150 comhlacht idirnáisiúnta in Éirinn.

  Léigh Tuilleadh
 • Tabhair cuairt ar Réigiún an Atlantaigh

  Is é an bóthar cósta ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin, atá 2,500 km ar fad, an turas is fearr ar a rachaidh tú i do shaol .

  Léigh Tuilleadh
 • Cónaigh i Réigiún an Atlantaigh

  Tá cosúlachtaí idir Conair Eacnamíochta an Atlantaigh agus áilleacht gharbh Shlí an Atlantaigh Fhiáin. Tá i bhfad níos mó i gceist le bheith i do chónaí ar an gcósta uathúil, áfach; cothromaíocht idir obair agus spraoi, fás pearsanta agus gairmiúil.

  Léigh Tuilleadh

Ó Chiarraí go Doire, tá cuspóir choiteann ag Conair Eacnamaíochta an Atlantaigh: eacnamaíocht chomhaontaithe, cheangailte agus chumhachtach a chruthú.

Is réigiún é an AEC ina bhfuil nuálaithe agus fiontraithe fuinniúla agus rathúla; gnólachtaí agus eagraíochtaí bainteacha a bhfuil deiseanna sa mhargadh domhanda agus infheistíocht á lorg acu le go bhfásfaidh siad agus le go mbeidh rath orthu.

Is comhoibriú agus cuibhreannas de leasa geografacha, earnála agus téamacha é an tionscnamh iontach seo a bhfuil sé d’aidhm aige todhchaí níos fearr agus inbhuanaithe a chruthú do mhuntir réigiún an Atlantaigh.

Conair Eacnamaíochta an Atlantaigh Bróisiúr

Gnó agus Pobal

Tá Conair Eacnamaíochta an Atlantaigh (AEC) á cur chun cinn ag ionadaithe agus ag pobail ghnó agus tá rialtas náisiúnta agus áitiúil agus gníomhaireachtaí Stáit ag tacú léi. Tá sé d’aidhm ag an tionscnamh clár infheistíochta caipitil an Stáit a chomhdhlúthú agus a ailíniú le hinfheistíocht fhéideartha na hearnála príobháidí chun rannpháirtíocht eacnamaíoch an réigiúin a neartú agus chun áit níos fearr a dhéanamh de réigiún an Atlantaigh le cónaí agus le hobair ann.

Féach ar ár gcur i láthair gairid físeáin

Taiscéal Conair Eacnamaíochta an Atlantaigh

Tá stua sách líneach ag an AEC, a théann ó thuaisceart Dhún na nGall, síos trí chontaetha an Iarthair agus an Mheán-Iarthair go dtí cuanta agus sléibhte garbha Chontae Chiarraí. Tá 1.7 milliún duine ina chónaí sa réigiún líneach AEC, nó 36% den daonra náisiúnta. Tá nascacht láidir aige le hAerfort na Sionainne agus le hAerfort Iarthar Éireann agus leis na príomhaerfoirt réigiúnacha san Fhearann Fuar agus i nDún na nGall.

Bíonn loingseoireacht thábhachtach tráchtála ar siúl i bhFaing agus i gCalafort na Gaillimhe agus tá an calafort iascaireachta is mó in Éirinn sna Cealla Beaga. Agus daonra bríomhar agus óg sa réigiún seo, tá Ollscoileanna aige i Luimneach agus i nGaillimh agus tá Institiúidí Teicneolaíochta aige i dTrá Lí, i Luimneach, i nGaillimh/Maigh Eo, i Sligeach agus i Leitir Ceanainn. Tá lárionaid thábhachtacha eacnamaíocha sa réigiún freisin, lena n-áirítear Trá Lí, Luimneach, Sionainn, Inis, Gaillimh, Caisleán an Bharraigh, Béal an Átha, Sligeach, Ros Comáin, Cora Droma Rúisc agus Leitir Ceanainn.

Lig do Chonair Eacnamaíochta an Atlantaigh tú a spreagadh